Категории
Your Cart

Профилактика на климатици

Профилактика на климатици

Правилната експоатация и профилактика на климатика е от съществено значение не само за добрата работа на уреда, но и за Вашето здраве. Профилактиката представлява почистване и дезинфекциране на топлообменника на вътрешното тяло и унищожаване на натрупаните вредни микроорганизми. 

С оглед здравето и сигурността на клиентите ни и във връзка с разпространението на Covid-19, сме взели всички предпазни мерки при посещение на нашите технически екипи във Вашия дом. Преди извършване на профилактика на климатичната система, екипите ни задължително дезинфекцират ръцете си със спиртен дезинфектант. При посещение на адрес те са оборудвани с калцуни (обуват се само във вътрешните помещения, с цел избягвяне на злополуки от подхлъзваненавън). След приключване на профилактиката на адреса, нашите екипи отново дезинфекцират ръцете си, преди посещение на следващия си адрес.

Цени за профилактика на климатици

Годишна профилактика

До 14 000 BTU

Годишна профилактика

От 15 до 24 000 BTU

Годишна профилактика

Над 24 000 BTU

Преглед и почистване на вътрешното тяло

Преглед на външното тяло

Измерване на работно налягане и температура на изпарение на фреона

Почистване на филтърна секция

Проверка на електрически връзки

Преглед и почистване на дренажна система

Допълнително почистване на турбина ( от 40 до 100 лв.)

70,00 лв.

Преглед и почистване на вътрешното тяло

Преглед на външното тяло

Измерване на работно налягане и температура на изпарение на фреона

Почистване на филтърна секция

Проверка на електрически връзки

Преглед и почистване на дренажна система

Допълнително почистване на турбина ( от 40 до 100 лв.)

90,00 лв.

Преглед и почистване на вътрешното тяло

Преглед на външното тяло

Измерване на работно налягане и температура на изпарение на фреона

Почистване на филтърна секция

Проверка на електрически връзки

Преглед и почистване на дренажна система

Допълнително почистване на турбина ( от 40 до 100 лв.)

100,00 лв.

Абонаментни цени и отспъпки за профилактика

Профилактика на 2 до 4 климатика до 14 000 BTU 

50 лв./бр.

Профилактика на 2 до 4 климатика от 15 000 до 24 000 BTU

60 лв./бр.

Профилактика на 2 до 4 климатика над 24 000 BTU

70 лв./бр.

Профилактика на 2 до 4 климатика тип касетъчен/канален/колонен

85 лв./бр.

Абонамент за профилактика на климатик до 14 000 BTU за 2 год.

100 лв./бр.

Абонамент за профилактика на климатик от 15 000 до 24 000 BTU за 2 год.

120 лв./бр.

Абонамент за профилактика на климатик над 24 000 BTU за 2 год.

140 лв./бр.

Абонамент за профилактика на климатик до 14 000 BTU за 3 год.

130 лв./бр.

Абонамент за профилактика на климатик от 15 000 до 24 000 BTU за 3 год.

150 лв./бр.

Абонамент за профилактика на климатик над 24 000 BTU за 3 год.

170 лв./бр.

Често задавани въпроси, свързани с профилактиката на климатик

Защо е необходима профилактиката на климатика?

За да се подобри ефективността на климатика след експлоатацията му в двата режима на работа и да се намали разхода на електроенергия е необходима ежегодна профилактика.

Колко често трябва да се прави профилактика?

Веднъж годишно е необходимо техническо обслужване на Вашия климатик, за да може да работи безпроблемно и дългосрочно.

Колко често трябва да се почистват филтрите? 

Почистването на прахосъбиращите филмти на вътрешното тяло е препоръчително да се прави поне 2 пъти в месеца. Колкото по-често го правим, толкова по-добре за самия климатик.

Какво се случва при липса на профилактика?

При пренебрегване на профилактиката губим ефективността на климатика, а когато той е силно замърсен изразходва повече енергия.