Категории
Your Cart

Общи условия

Част I Общи положения

Чл.1 Настоящите общи условия уреждат отношенията между “еКЛИМА” ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://klimatici.bg

 1. “ОБЩИ УСЛОВИЯ” - представляват настоящите общи условия. С кликването върху който и да е бутон, приложение или линк (с изкл. на сочещия към тези общи условия), Вие изрично и безусловно се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://klimatici.bg.
 2. еКЛИМА ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204901777, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, Константин Величков, 89, ет. 7, наричано по-долу Klimatici.bg или Дружество.
 3. По смисъла на Закона за защита на потребителите, лицата ползващи сайта и онлайн магазина са лица, които ползват функционалностите на сайта, наричащи се потребител/и или ползвател/и.
 4. Сайт означава уебсайт, находящ се на https://klimatici.bg.
 5. Онлайн магазин означава виртуалният магазин, находящ се на https://klimatici.bg, който предоставя възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Част II Общи условия за ползване на сайта Klimatici.bg

Чл.2 Долупосочените условия са условията на споразумението между Вас и Klimatici.bg. Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с обвързването от тези условия, както и със спазването на всички намиращи приложение законови и други разпоредби, осъществявайки достъп, браузувайки и/или използвайки този уеб сайт. Моля не използвайте този уебсайт, ако не приемате тези условия.

 1. Всички текстове, flash анимации, изображения и др. са със запазени права и са предназначени само за лично ползване. Части (откъси) от сайта, могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани само и единствено чрез писмено разрешение.
 2. Този уебсайт е възможно да съдържа друга информация за авторски права и бележки за собственост, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Има вероятност информацията на този сайт да съдържа печатни грешки или технически неточности.
 3. Информацията може да бъде изменена или обновена без предизвестие. Ние можем да правим подобрения и/или поправка на продуктите и програмите, заложени в тази информация, без предизвестие и по всяко време.
 4. Има вероятност електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, като Дружеството не носи отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. На собствена отговорност, получателят използва тази информация.
 5. Klimatici.bg не носи отговорност за какъвто и да е друг уебсайт, до който можете да достигнете чрез този. Ако осъществявате достъп до уебсайт извън този на Klimatici.bg, дори ако той включва логото на Klimatici.bg, моля имайте в предвид, че сайтът е независим от този на Дружеството, и че ние нямаме контрол върху съдържанието на този уебсайт. Връзка от друг сайт към сайта на Klimatici.bg не означава, че ние подкрепяме или поемаме отговорност за съдържанието или употребата на такъв уебсайт.
 6. При никакви обстоятелства, Klimatici.bg не е отговорен за всякакви преки, непреки, последващи или специални щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан уебсайт, в т.ч без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекратяване на дейността, загуба на програми или данни на информационната ви или друга система, дори ако категорично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 7. Дружеството не предоставя никакви лицензи за авторски права или патенти и други права върху интелектуална собственост. Структурата, съдържанието и дизайнът на този уеб сайт са предмет на авторско право и са защитени от закона. Изцяло право на собственост върху тях принадлежи на еКЛИМА ЕООД. Потребителите имат право да отпечатват страници, лога, изображения и др. от сайта, само и единствено ако не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и др.
 8. еКЛИМА ЕООД има право по всяко време да преразгледа описаните условия, като обновява настоящото обявление. Като ползватели на този уебсайт Вие давате съгласието си, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Част III Общи условия за покупко-продажбата на стоки и услуги от сайта на Klimatici.bg

Чл.3 Цени

 1. Всички представени цени в сайта са в български лева и са валидни единствено и само към момента на тяхното публикуване.
 2. Дружеството си запазва правото по всяко време да променя представените в сайта цени на стоки и услуги. Същите включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е категорично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт и др.
 3. Ако цената е променена, Потребителят е длъжен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 4. При намаления, публикувани на сайта, цените, които не са актуални се задраскват, а до тях се обявява цената с намаление. При фиксирана дата, намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва такава, намалението важи до изчерпване на количествата от съответния продукт.

Чл.4 Поръчки и доставка на стоки и/или услуги

  1. Всички ползватели на този сайт и онлайн магазин могат да правят поръчки. Ако изпратите поръчка, това не означава, че автоматично сте запазили продукт в системата ни.
  2. Направените поръчки се считат да потвърдени след обаждане от сътрудник на Klimatici.bg или след получаване на имейл, с текст потвърждаващ, че поръчката е обработена и готова за изпращане.За поръчки, направени до 15:00 часа на същия ден, се получава потвърждение до края на този работен ден. Ако поръчките са направени след 15:00 часа, ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките биват обработвани от Понеделник до Събота. Ако дадена поръчка е направена в събота след 12:00 часа и в неделя, тя ще бъде обработена в Понеделник. По време на официални почивни дни и празници, заявените поръчки се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината - юли и октомври, поръчката се потвърждава до 1-2 работни дни.
 • Всички продукти, налични в сайта се доставят на територията на цяла България чрез куриерски фирми Европът, OK EXPRESS, както и със собствен транспорт. Ако стоката е налична на склад, срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни. Потребителят има право да избере начина на доставка: до най-близкия офис на куриера в населеното място или до входа на неговия адрес.
  1. Ако съответния продукт е със статус “По поръчка” срокът за доставка се съобщава допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
  2. Продуктите се изпращат след като наш сътрудник се свърже с Вас по телефона или получите потвърждение по електронната поща, посочена от Вас.
  3. Всички стоки се доставят на получателите до входа на сградата. При условие, че стоката се качва до апартамент на клиента, същият се таксува по 10.00 лв. допълнително на етаж.
 • За продукти на стойност под 300.00 лв., цената на доставка е 9.90 лв. Всички продукти на стойност над 300.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. Тези цени не важат за продукти Adax: цената на доставка на продукти от тази марка под 299 лв. Е 9.90 лв. За всички продукти Adax на стойност над 299 лв., доставката е БЕЗПЛАТНА.
 1. За всички продукти важи услугата “Преглед при получаване”. В проверката е включено преглед на външния вид на стоката, без възможност за включване и тестване на продукта. Ако потребителят приеме стока с транспортен дефект, същият се отказва от правото си на замяна. В този случай, продуктът се смята за одобрен, като потребителят губи правото си по-късно да претендира, че стоката му е доставена с видими недостатъци, липса на част от придружаващите я аксесоари и/или изискваните от българското законодателство документи. Klimatici.bg не носи отговорност за пратки, които са повредени и не са обявени в присъствието на куриер.

Чл.5 Плащане

 1. Плащането на поръчана от сайта стока става по един от следните начини:
 • Чрез наложен платеж;
 • Чрез банкова карта;
 • Чрез банков превод;
 • Използвайки някоя от партньорските ни финансови или кредитни институции.
 1. Всички плащания се извършват само в български лева, независимо от избрания начин. Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Klimatici.bg цялата продажна цена на стоката, поръчана през сайта, с приемането на настоящите общи условия. Ако плащането се извършва чрез “наложен платеж”, при доставка купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, ако потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна сума, както и цената на доставка и такса за наложен платеж. Купувачът заплаща на куриера само сумата равна на общата сума (включва цена на стоката, цена на доставка и такса наложен платеж), посочена във фактурата, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката, посочена в касовата бележка от куриера на купувача. С подписването на протокола, купувачът дава правомощие на куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата, която представлява продажната цена на доставената стока.

Чл.6 Договорът от разстояние между Klimatici.bg и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждение на дадената поръчка от страна на Дружеството.

Чл.7 Общи условия за връщане или замяна на стока

 1. Купувачът, в качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребители, сключил договор от разстояние с еКЛИМА ЕООД има право в 14-дневен срок да се откаже безусловно от договор от разстояние или договор извън търговския обект, без да посочва конкретна причина или да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, освен тези за доставка, ако потребителят е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщане на стока обратно, предвидени в ЗЗП в срок от 14 дни спрямо видовете договор, посочени в ал.3, т. 1,2 и 3 от текущите условия за връщане.
 2. Ако потребителят упражни правото си на отказ, трябва да уведоми Дружеството за това си решение да се откаже от договора с недвусмислено заявление преди изтичане на сроковете по ал.3, т. 1,2 и 3. Прилагат се следните начини за подаване на Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба:
  • Чрез използване на формуляра за отказ от договор, обозначен като Приложение №1 към настоящите общи условия;
 • Чрез друго недвусмислено заявление за упражняване правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.
 1. Срокът от 14 дни за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от датата на:
 • сключване на договорът - важи за договор при услуги;
 • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и отбелязано от потребителя, са влезли в притежание/приемане на стоките - при договор за продажба;
 • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и отбелязано от потребителя, са влезли в притежание на последната стока, партида или част - при договор за покупко-продажба, който се отнася до много стоки, които са доставени поотделно или включва стока, която се състои то множество партиди или части.
  1. еКлима ЕООД възстановява всички получени плащания, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира Дружеството за неговото решение за отказ от договора - с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или други разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Klimatici.bg
  2. Дружеството възстановява платената сума, като използваме същия начин на плащане, който потребителят е използвал, освен ако Потребителят изрично е съгласен на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. Ако Klimatici.bg не е предложил сам да вземе Продукта от потребителя, може да задържи сумата, получена от него, до момента в който получи обратно продукта или до получаване на доказателство за изпращането му от Потребителя, спрямо това кое събитие ще настъпи по-рано.
 • Потребителят има право да изпрати стоката или лично да я предаде без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14-дневен срок след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор в сервизната база на еКЛИМА ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. Константин Величков 89, с контакт Васил Трендафилов - 0894 481 378 - като поеме преките разходи по връщане на стоката/ите (освен ако еКЛИМА сам не е предложил да вземе стоката) съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. Ако купувачът избере да използва куриерска услуга, разходите по транспорт за връщане на стоката са за сметка на потребителя съгласно таксите на избраната от него куриерска фирма. Ако стоката се връща чрез куриер е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО същата да се изпрати със застраховка за стойността на уреда и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ; ако не съществува застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите за тях са за сметка на потребителя. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката до момента на нейното обратно предаване се носи изцяло от потребителя. Срокът се смята за спазен, ако стоките се изпратени преди изтичане на 14-дневния срок.
 1. Условия за връщане на стока
 • Да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;
 • Да не е била използвана;
 • Да не е била монтирана;
 • Да не е повредена или счупена при транспорт: ако бъде установена повреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствие на куриер. Ако се установи в резултат на транспортен дефект стоката НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане или замяна;
 • Да е придружена с оригинален финансов документ, доказващ че е закупен от еКЛИМА ЕООД - фискален бон и/или фактура, стокова разписка, гаранционна карта и всички документи, приложени към оригиналната опаковка;
 • Да е придружена от всички аксесоари, с които е била предадена;
 • Ако доставената стока и била придружена с подарък, при връщане на стоката, се връща и подаръка.
 1. При основание, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за намаляване стойността на стоките в резултат на изпробването им, извън обичайния начин и различно от необходимото за установяване на техните характеристики, качества, естество и функциониране.
 • За стоки - При получаване на стока от Klimatici.bg, се извършва оглед и оценка на същата. При установяване, че тя не отговаря на гореспоменатите условия за връщане или замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, еКЛИМА ЕООД има право да извърши обезценка на стоката в размер от 10 % до 100% при пълна щета от стойността й, за което се съставя протокол в присъствие на клиента или му се изпраща в писмен вид по посочената от него ел. Поща.
 • За услуги - Ако потребителят категорично е заявил предоставянето на услугите да пристъпи по време на срока за отказ, трябва да заплати сумата, която съответства на предоставеното до момента, в който е уведомил, че упражнява правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора съгласно чл. 55, ал. 5 от Закона за защита на потребителите. Ако Дружеството е изпълнило изцяло услугата след изрично съгласие на Потребителя, същия се лишава от правото си на отказ от договора съгласно чл. 57, ал.1 от ЗЗП.
 • Стока, придружена с услуга - Клиентът, упражнил правото си за разваляне на договор от разстояние, след извършени доставка и монтаж на климатик/ци, следва да има предвид, че съгласно чл.55, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗП: еКЛИМА ЕООД е в правото си да удържи сумата, включваща разхода за извършения монтаж и последващ демонтаж, изчислен според настоящата ценова листа на Klimatici.bg на тези услуги.
 1. Ако настъпи отказ от договор, сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратява съгласно чл. 53 от ЗЗП.

* Задължителни компоненти при подаването на заявлението са: три имена на потребителя, адрес и ако има такива - телефонен номер, факс и електронна поща. Klimatici.bg ще Ви изпрати на траен носител (например по имейл) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. 

Чл.8 Гаранционно обслужване

 1. За всяка стока в онлайн магазин klimatici.bg се предоставя търговска гаранция, обявена от дадения производител. За всеки продукт се издава валидна гаранционна карта, която включва условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. еКЛИМА ЕООД си запазва правото на отказ от гаранционно обслужване на стока, в следните случаи:
 • когато гаранционната карта/фискалния бон на стоката е изгубен/а;
 • когато е направен опит за ремонт от сервиз, който е неоторизиран, включително действия от самия Потребител;
 • при установяване на повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда;
 • когато е нарушена физическата цялост на изделието;
 • при настъпване на повреда в резултат на токови удари от неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на боя, мазилка и др.
 • при неосигуряването на достъп - когато по желания на клиента и с негово съгласие е монтирана техника посредством скеле, вишка или алпинист. Ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа.
 1. Гаранционното обслужване се поема от еКЛИМА ЕООД или от оторизирани сервизи на партньорите му, в зависимост от вида на закупените уреди.
 2. Независимо от търговската гаранция, за всички стоки са в сила правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от ЗЗП. Чрез всяка една от посочените форми за контакт, както и на място в търговски обект могат да се подадат рекламации към еКЛИМА ЕООД.

Klimaciti.bg указва на стоите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са както помирителните комисии при КЗП (https://kzp.bg/), така и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Чл. 9 Допълнителни условия

 1. За неуредени въпроси в настоящите условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. Всички спорове, свързани с тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта продукти ще бъдат решавани със споразумение, ако същото не бъде постигнато и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде предаден за решаване от компетентния съд в гр. София, спрямо правилата на родовата и местна подсъдност по ГПК.