Категории
Your Cart

Общи условия

I Общи положения

Чл.1 Предмет

Настоящите общи условия уреждат отношенията между “ЕйБиСи Аброуд” ООД, администратор на уеб сайта Klimatici.bg и лицата ползващи сайта и онлайн магазина, наричани по-долу “Потребители” или “Клиенти”, находящи се на https://klimatici.bg. Прилагането на настоящите Общи условия са свързани със следните термини и изрази:

 1. “ОБЩИ УСЛОВИЯ” - представляват настоящите общи условия. С кликването върху който и да е бутон, приложение или линк (с изкл. на сочещия към тези общи условия), Вие изрично и безусловно се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://klimatici.bg.
 2. ЕйБиСи Аброуд ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203385375, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, Константин Величков, 89, представляващо сайта и платформата за покупки от разстояние Klimatici.bg.
 3. Според Закона за защита на потребителите, лицата ползващи сайта и онлайн магазина са лица, които ползват функционалностите на сайта, наричащи се потребител/и или ползвател/и.
 4. Сайт означава уебсайт, находящ се на https://klimatici.bg.
 5. Онлайн магазин означава виртуалният магазин, находящ се на https://klimatici.bg, който предоставя възможността за закупуване на стоки или заявка за услуги през Интернет.

II Общи условия за ползване на Klimatici.bg

Долупосочените условия са условията на споразумението между Вас и Klimatici.bg. Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с обвързването от тези условия, както и със спазването на всички намиращи приложение законови и други разпоредби, осъществявайки достъп и/или използвайки този уеб сайт. Моля не използвайте този уебсайт, ако не приемате тези условия.

Чл.2 Условия за ползване

 1. Всички текстове, анимации, изображения и др. са със запазени права и са предназначени само за лично ползване. 
 2. Този уебсайт е възможно да съдържа друга информация за авторски права и бележки за собственост, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Има вероятност информацията на този сайт да съдържа печатни грешки или технически неточности.
 3. Информацията може да бъде променена или актуализирана без предизвестие. Klimatici.bg си запазва правото да прави подобрения и/или да поправя продуктите и програмите, заложени в тази информация по всяко време.
 4. Уеб сайтът Klimatici.bg не носи отговорност за точността на предоставяната информация, подадена от производителя, както и изображенията с илюстративна цел, които може да са с променен нюанс на цветовете. 
 5. Klimatici.bg не носи отговорност за какъвто и да е друг външен източник, до който можете да достигнете чрез този сайт. Връзка от друг сайт към сайта на Klimatici.bg не означава, че ние подкрепяме или поемаме отговорност за съдържанието или употребата на такъв уебсайт.
 6. Klimatici.bg си запазва правото по всяко време да преразгледа настоящите условия, като актуализира настоящото обявление. Като потребители на този уебсайт Вие давате съгласието си, че се съгласявате с всички направени промени и се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с актуалните условия.

III Общи условия за покупка на стоки и услуги от Klimatici.bg

Чл.3 Цени

 1. Всички посочени цени са във валута български лев с ДДС и са валидни към момента на тяхното публикуване.
 2. Klimatici.bg си запазва правото по всяко време да променя предоставените в сайта цени за предлаганите стоки и услуги. Същите включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е категорично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт и др.
 3. Ако цената е променена, Клиентът е длъжен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 4. При намаления, публикувани на сайта, цените, които не са актуални се задраскват, а до тях се обявява цената с намаление. При фиксирана дата, намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва такава, намалението важи до изчерпване на количествата от съответния продукт.

Чл.4 Поръчки и доставка на стоки и/или услуги

 1. Направените поръчки се считат за потвърдени след обаждане от служител на Klimatici.bg или след получаване на имейл, с текст потвърждаващ, че поръчката е обработена и готова за изпращане.За поръчки, направени до 15:00 часа на същия ден, се получава потвърждение до края на този работен ден. Ако поръчките са направени след 15:00 часа, ще бъдат потвърдени на следващия ден. 
 2. Всички поръчки се обработват от Понеделник до Събота. Ако заявка за поръчка е направена в събота след 12:00 часа и/или в неделя, тя ще бъде обработена на следващия работен ден. 
 3. По време на официални почивни дни и празници, заявените поръчки се обработват на първия работен ден след почивните дни. 
 4. В по-натоварените месеци от годината - юли и октомври, потвърждение на поръчката се извършва до 2 работни дни.
 5. Доставката на поръчаните от Клиента стоки се извършва с помощта на куриерска фирма Европът АД, ОК ЕКСПРЕС ЕООД и Еконт ООД.
 6. Заявената за покупка стока, налична на склад се доставя до посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 8 работни дни през зимните месеци и в срок до 10 работни дни през летните месеци.
 7. В случаите когато дадената стока е обозначена със статус “New Order” срокът за доставка се съобщава допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
 8. Продуктите се изпращат след като наш служител се свърже с Клиента по телефона или получи потвърждение по електронната поща.
 9. Всички стоки се доставят на получателите до входа на сградата. При условие, че стоката се качва до апартамент на клиента, същият се таксува по 10.00 лв. допълнително на етаж.
 10. Стоки на стойност под 500.00 лв. са с фиксирана цена на доставката от 9.90 лв.
 11. Стоки на стойност над 500.00 лв. са с Безплатна доставка. 
 12. Всички продукти се доставят с опция “Преглед при получаване”. Клиентът извършва преглед на външния вид на стоката, без възможност за включване и тестване на продукти. 
 13. Klimatici.bg има правото да не удоволетвори правото на замяна на продукта на Клиента, в случаите когато същия приеме стоката с транспортния дефект. 
 14. Пратки, които са повредени и това не е установено в присъствието на куриер, освобождава Klimatici.bg от отговорност. 

Чл.5 Плащане

 1. Плащането на поръчана от сайта стока става по един от следните начини:
  • Чрез пощенски паричен превод;
  • Чрез банкова карта;
  • Чрез банков превод.
  • Използвайки някоя от партньорските ни финансови или кредитни институции.
 2. Всички плащания се извършват само в български лева, независимо от избрания начин. Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Klimatici.bg цялата продажна цена на стоката, поръчана през сайта, с приемането на настоящите общи условия. Ако плащането се извършва чрез “пощенски паричен превод”, при доставка Клиентът получава от куриера протокола за ППП и фактура, ако потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна сума, както и цената на доставка и такса за наложен платеж. Купувачът заплаща на куриера само сумата равна на общата сума (включва цена на стоката, цена на доставка и такса наложен платеж), посочена във фактурата, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката. С подписването на протокола, купувачът дава правомощие на куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата, която представлява продажната цена на доставената стока.

Чл.6 Сключване на договор от разстояние

Договорът от разстояние между Klimatici.bg и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждение на дадената поръчка от страна на Дружеството.

Чл.7 Връщане или замяна на стока

 1. Клиентът има право в 14-дневен срок да се откаже, без да дължи обяснение от договора от разстояние или договора извън търговския обект по смисъла на Закона за защита на потребители. 
 2. При ползване на правото си според чл.7 т.1, Клиентът не дължи обезщетение или неустойка на търговеца, освен разходите за доставка и връщане на стоката обратно.
 3. Потребителят може да упражни правото си на отказ като подаде Заявление за отказ от Договора за покупко-продажба чрез попълване на електронен формуляр за връщане на стока, находящ се на https://klimatici.bg/vrashtane-zamyana-na-stoki.
 4. Срокът от 14 дни за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от датата на:
  • Сключване на договора.
  • Приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.
 5. ЕйБиСи Аброуд ООД, администратор на Klimatici.bg възстановява всички получени плащания, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи в срок от 14 работни дни, считано от датата, на която потребителят информира търговеца за неговото решение за отказ от договора.
 6. Потребителят има право да изпрати стоката или лично да я предаде без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14-дневен срок след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор в сервизната база на ЕйБиСи Аброуд ООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. Константин Величков 89, с контакт Васил Трендафилов - 0894 481 378 - като поеме преките разходи по връщане на стоката/ите (освен ако ЕйБиСи Аброуд ООД сам не е предложил да вземе стоката) съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.
 7.  Ако купувачът избере да използва куриерска услуга, разходите по транспорт за връщане на стоката са за сметка на потребителя съгласно таксите на избраната от него куриерска фирма. Ако стоката се връща чрез куриер е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО същата да се изпрати със застраховка за стойността на уреда и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ; ако не съществува застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите за тях са за сметка на потребителя. 
 8. Срокът се смята за спазен, ако стоките се изпратени преди изтичане на 14-дневния срок.
 9. Условия за връщане на стока
  • Да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;
  • Да не е била използвана;
  • Да не е била монтирана;
  • Да не е повредена или счупена при транспорт: ако бъде установена повреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствие на куриер. Ако се установи в резултат на транспортен дефект стоката НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане или замяна;
  • Да е придружена с оригинален финансов документ, доказващ че е закупен от ЕйБиСи Аброуд ООД - фискален бон и/или фактура, стокова разписка, гаранционна карта и всички документи, приложени към оригиналната опаковка;
  • Да е придружена от всички аксесоари, с които е била предадена;
  • Ако доставената стока и била придружена с подарък, при връщане на стоката, се връща и подаръка.
 10. При основание, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за намаляване стойността на стоките в резултат на изпробването им, извън обичайния начин и различно от необходимото за установяване на техните характеристики, качества, естество и функциониране.
 11. Ако настъпи отказ от договор, сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратява съгласно чл. 53 от ЗЗП.
 12. Задължителни компоненти при подаването на заявлението са: три имена на потребителя, адрес и ако има такива - телефонен номер, факс и електронна поща. Klimatici.bg ще Ви изпрати на траен носител (например по имейл) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Чл.8 Гаранционно обслужване

 1. За всяка стока в онлайн магазин klimatici.bg се предоставя търговска гаранция, обявена от дадения производител. За всеки продукт се издава валидна гаранционна карта, която включва условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. ЕйБиСи Аброуд ООД си запазва правото на отказ от гаранционно обслужване на стока, в следните случаи:
  • когато гаранционната карта/фискалния бон на стоката е изгубен/а;
  • когато е направен опит за ремонт от сервиз, който е неоторизиран, включително действия от самия Потребител;
  • при установяване на повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда;
  • когато е нарушена физическата цялост на изделието;
  • при настъпване на повреда в резултат на токови удари от неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на боя, мазилка и др.
  • при неосигуряването на достъп - когато по желания на клиента и с негово съгласие е монтирана техника посредством скеле, вишка или алпинист. Ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа.
 2. Гаранционното обслужване се поема от ЕйБиСи Аброуд ООД или от оторизирани сервизи на партньорите му, в зависимост от вида на закупените уреди.
 3. Независимо от търговската гаранция, за всички стоки са в сила правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от ЗЗП. Чрез всяка една от посочените форми за контакт, както и на място в търговски обект могат да се подадат рекламации към ЕйБиСи Аброуд ООД.

Klimaciti.bg указва на стоите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са както помирителните комисии при КЗП (https://kzp.bg/), така и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Чл. 9 Допълнителни условия

 1. За неуредени въпроси в настоящите условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. Всички спорове, свързани с тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта продукти ще бъдат решавани със споразумение, ако същото не бъде постигнато и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде предаден за решаване от компетентния съд в гр. София, спрямо правилата на родовата и местна подсъдност по ГПК.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.