Категории
Your Cart

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност до – 15 %

Klimatici.bg е одобрен партньор по програма REECL

Като одобрен партньор на банките, Klimatici.bg участва във финансиращите схеми на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Продуктите, които отговарята на изискванията за енергийна ефективност могат да бъдат закупени чрез кандидатстване за финансова помощ от REECL.

Тази програма дава възможност на всяко българско семейство да получи безвъзмездна помощ до 15 % от размера на закупената система по програмата за кредитиране на енергийната ефективност у дома.

Какви са условията за кандидатстване за климатична техника?

Условия за кандидатстване на еднофамилни и двуфамилни къщи

Отпусканата помощ от програмата за еднофамилни и двуфамилни къщи е в размер на 15 % от разходите за покупка и монтаж на климатична техника. Необходими са следните документи:

 • проект или скица и количествено стойностна сметка за къщи в ремонт
 • разрешение за строеж за къщи в строеж.

Условия за кандидатстване на жилище в кооперация

За да отговаря на условията за кандидатстване на жилище в многофамилен блок е нужно:

 • Информация относно монтирани климатични системи в кооперацията, които отговарят на условията за Енергийна ефективност – енергиен клас A+ в режим на отопление и A+ енергиен клас в режим на охлаждане или SEER>5,60 и SCOP>4,00. Нужна е информация относно марките и моделите на поне 2 климатични техники, монтирани от съседи на кандидатстващия, както и снимков материал на фасадата с монтираните външни тела. По този начин се изготвя концептуален проект за разположение на климатична система.
 • Протокол от общо събрание на многофамилния блок, в който са описани минимум още 2 домакинства с монтиран климатик. В този случай отпускана помощ е 15 % от стойността на кредита.

Какви са условията за кандидатстване за газови котли

За финансирането на покупка на газов котел по програма REECL е нужно той да отговаря на следните условия:

 • Котелът да бъде клас A,A+,A++ или A+++ и сезонната енергийна ефективност да е по-голяма от 90%.
 • Всички радиатори и конвектори за отопление да са оборудвани с регулираща арматура (конвекторите с термостат, а радиаторите с термовентили).
 • Буферните съдове и бойлери до 500 литра, които произвеждат и съхраняват БГВи влизат в окомплектовката на системата да бъдат енергиен клас B или
 • Всеки елемент от газовата система (котел, бойлер и радиатор) да е съпроводен с Евросертификат (CE Marking).

Необходими документи за финансиране на газови котли

 • Проект или скица и количествено стойностна сметка – за еднофамилни къщи
 • Решение на общото събрание на собствениците, протокол за разпределение на разходите по етажни собствености, концептуален проект, с който е изготвена офертата – за многоетажни кооперации.

Не е предвидено финансирането на автономни отоплителни системи в многофамилни жилищни кооперации, които ползват услугите на топлофикационне дружество за снабдяване с топлинна енергия, т.е финансирането не е приложимо за индивидуални жилища в топлофикационни кооперации.

Български банки, част от програма REECL

Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома одобрява следните български банки, които отпускат кредит за закупуването на енергийно ефективни продукти. Тези банки са:

 • Пиреос – с изчерпан бюджет
 • ОББ – с изчерпан бюджет

Какви са условията за отпускане на кредит?

Горепосочените банки притежават индивидуални условия за отпускане на кредит за финансиране на целеви проект:

Индивидуални условия на банка ОББ:

 • Отпускана сума: от 500 до 50 000 лева.
 • Срок на погасяване: до 5 години за суми до 10 000 лв.и до 10 год. за суми над 10 000 лв.

Може да се запознаете с пълните условия на банка ОББ относно отпускането на кредит по програма “Енергийна ефективност”.

Индивидуални условия на банка Пиреос:

 • Отпускана сума: до 40 000 лева.
 • Срок на погасяване до 10 години.

Може да се запознаете с пълните условия на банка ПИРЕОС относно отпускането на кредит по програма “Енергийна ефективност”.

Как става кандидатсването по програмата?

Ако желаете да кандидатствате за кредит по програмата Енергийна ефективност, първо трябва да Ви издадем оферта, която да представите във финансиращата банка. За тази цел ни изпратете Вашите данни – имена, телефонен номер, имейл и точен адрес на монтаж на имейл: sales@klimatici.bg, като напишете заглавие: Енергийна ефективност. Нужно е да изпратите и модела на климатичната система или газов котел, който сте избрали.

Изисквания на REECL за енергийна ефективност на климатика:

 • Енергиен клас A+ в режим на охлаждане и SEER>5.60, енергиен клас A+ в режим на отопление и SCOP>4.00.
 • Работен режим на охлаждане от +21° до +43°C
 • Работен режим на отопление от -10° до +15°C

Изисквания на REECL за енергийна ефективност на газов котел:

 • Енергиен клас A и сезонна енергийна ефективност при отопление >90

Ние ще изготвим подходящата за Вас оферта и ще ви я изпратим на посочения от вас имейл. За повече информация относно програмата, може да ни позвъните на един от посочените телефони:………………………

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.